eSinonime - Dictionar de sinonime

lamurit   Lămurit [ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU lamurit
CELE MAI RELEVANTE SINONIME
PUNE lămurit INTR-O PROPOZITIE MAI JOS!
VEZI SINONIME INRUDITE!
   Lămuritor [ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU lămuritor


   Lămuritură [ SUBSTANTIV (îNVECHIT) ]   

   SINONIME PENTRU lămuritură


PUNE SINONIMUL lamurit INTR-O PROPOZITIE
Vezi cum arata propozitia ta cu diferite sinonime ale cuvantului/100 caractere permiseSINONIME INRUDITE PENTRU CUVANTUL LAMURIT


ambiguu (ambiguă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU ambiguu (ambiguă)

aprehensiune

[ SUBSTANTIV ]   

   SINONIME PENTRU aprehensiune

apriat (apriată)

[ ADJECTIV (REGIONAL) ]   

   SINONIME PENTRU apriat (apriată)
Îngăima

[ VERB ]   

   SINONIME PENTRU Îngăima

Întunecat (întunecată)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU Întunecat (întunecată)

chear

[ SUBSTANTIV (îNVECHIT) ]   

   SINONIME PENTRU chear

chiar

[ ADVERB ]   

   SINONIME PENTRU chiar

clar

[ ADVERB ]   

   SINONIME PENTRU clar

clar (clară)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU clar (clară)

clarificat

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU clarificat

clarificator

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU clarificator

comprehensibil (comprehensibilă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU comprehensibil (comprehensibilă)

concludent (concludentă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU concludent (concludentă)

confuz (confuză)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU confuz (confuză)

curat

[ ADVERB ]   

   SINONIME PENTRU curat

curat (curată)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU curat (curată)

curăţat

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU curăţat

descurcat

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU descurcat

desluşit

[ ADVERB ]   

   SINONIME PENTRU desluşit

desluşit (deslușită)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU desluşit (deslușită)

desluşitor

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU desluşitor

difuz (difuză)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU difuz (difuză)

distinct

[ ADVERB ]   

   SINONIME PENTRU distinct

distinct (distinctă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU distinct (distinctă)

dumerit

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU dumerit

echivoc (echivocă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU echivoc (echivocă)

edificat

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU edificat

edificativ

[ ADJECTIV (îNVECHIT) ]   

   SINONIME PENTRU edificativ

edificator (edificatoare)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU edificator (edificatoare)

elucidabil

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU elucidabil

elucidant

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU elucidant

elucidat

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU elucidat

evaziv (evazivă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU evaziv (evazivă)

evident (evidentă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU evident (evidentă)

explicativ

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU explicativ

explicator

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU explicator

explicit

[ ADVERB ]   

   SINONIME PENTRU explicit

expres (expresă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU expres (expresă)

imprecis (imprecisă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU imprecis (imprecisă)

indefinibil

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU indefinibil

indefinit (indefinită)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU indefinit (indefinită)

indistinct

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU indistinct

inextricabil

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU inextricabil

inteligibil (inteligibilă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU inteligibil (inteligibilă)

limpede

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU limpede

luminat (luminată)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU luminat (luminată)

lămurire

[ SUBSTANTIV ]   

   SINONIME PENTRU lămurire

lămurit

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU lămurit

lămuritor

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU lămuritor

neînţeles (neînțeleasă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU neînţeles (neînțeleasă)

nebulos (nebuloasă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU nebulos (nebuloasă)

neclar (neclară)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU neclar (neclară)

neclarificabil

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU neclarificabil

neclarificat

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU neclarificat

nedefinit (nedefinită)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU nedefinit (nedefinită)

nedesluşit (nedeslușită)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU nedesluşit (nedeslușită)

nedumerit

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU nedumerit

neguros (neguroasă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU neguros (neguroasă)

nepriceput (nepricepută)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU nepriceput (nepricepută)

nerezolvat

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU nerezolvat

net (netă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU net (netă)

precis (precisă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU precis (precisă)

probant (probantă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU probant (probantă)

răspicat

[ ADVERB ]   

   SINONIME PENTRU răspicat

răzvedit

[ ADVERB ]   

   SINONIME PENTRU răzvedit

vag (vagă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU vag (vagă)

vădit

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU vădit