eSinonime - Dictionar de sinonime

precis   Precis (precisă) [ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU precis
CELE MAI RELEVANTE SINONIME
PUNE precis (precisă) INTR-O PROPOZITIE MAI JOS!
VEZI SINONIME INRUDITE!
PUNE SINONIMUL precis INTR-O PROPOZITIE
Vezi cum arata propozitia ta cu diferite sinonime ale cuvantului/100 caractere permise

ARTICOLE ASOCIATE SINONIMULUI PRECIS

IL-2/PF Precision Ordinance Delivery Manual (B-25/PBJ)Your Intellectual Type is Precision ProcessorSINONIME INRUDITE PENTRU CUVANTUL PRECIS


abscons

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU abscons

analitic

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU analitic

anume

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU anume
anumit (anumită)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU anumit (anumită)

apriat (apriată)

[ ADJECTIV (REGIONAL) ]   

   SINONIME PENTRU apriat (apriată)

aproximativ

[ ADVERB ]   

   SINONIME PENTRU aproximativ

Îngăla

[ VERB ]   

   SINONIME PENTRU Îngăla

Întunecat (întunecată)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU Întunecat (întunecată)

categoric (categorică)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU categoric (categorică)

cert (certă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU cert (certă)

chiar

[ ADVERB ]   

   SINONIME PENTRU chiar

clar (clară)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU clar (clară)

comprehensibil (comprehensibilă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU comprehensibil (comprehensibilă)

concret (concretă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU concret (concretă)

confuz (confuză)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU confuz (confuză)

curat

[ ADVERB ]   

   SINONIME PENTRU curat

curat (curată)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU curat (curată)

desigur

[ ADVERB ]   

   SINONIME PENTRU desigur

desluşit (deslușită)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU desluşit (deslușită)

difuz (difuză)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU difuz (difuză)

drept

[ ADVERB ]   

   SINONIME PENTRU drept

estompat

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU estompat

evaziv (evazivă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU evaziv (evazivă)

exact

[ ADVERB ]   

   SINONIME PENTRU exact

exact (exactă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU exact (exactă)

Șovăit

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU Șovăit

fantomatic (fantomatică)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU fantomatic (fantomatică)

fidel (fidelă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU fidel (fidelă)

fix (fixă)

[ ADJECTIV (ADESEA ADVERBIAL) ]   

   SINONIME PENTRU fix (fixă)

fixat (fixată)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU fixat (fixată)

flu

[ ADJECTIV INVARIABIL ]   

   SINONIME PENTRU flu

formal (formală)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU formal (formală)

garantat (garantată)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU garantat (garantată)

geometric (geometrică)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU geometric (geometrică)

imprecis (imprecisă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU imprecis (imprecisă)

indefinibil

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU indefinibil

indefinit (indefinită)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU indefinit (indefinită)

indeterminabil

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU indeterminabil

indeterminat

[ ADJECTIV (îNVECHIT) ]   

   SINONIME PENTRU indeterminat

indiscutabil (indiscutabilă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU indiscutabil (indiscutabilă)

indistinct

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU indistinct

inechivoc

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU inechivoc

injoncţiune

[ SUBSTANTIV ]   

   SINONIME PENTRU injoncţiune

inteligibil (inteligibilă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU inteligibil (inteligibilă)

izvodi

[ VERB (îNVECHIT) ]   

   SINONIME PENTRU izvodi

lămurit

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU lămurit

matematic

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU matematic

matematicește

[ ADVERB ]   

   SINONIME PENTRU matematicește

neadeverit

[ ADJECTIV (îNVECHIT) ]   

   SINONIME PENTRU neadeverit

neapărat

[ ADVERB ]   

   SINONIME PENTRU neapărat

neîndoielnic

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU neîndoielnic

nebulos (nebuloasă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU nebulos (nebuloasă)

nedefinit (nedefinită)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU nedefinit (nedefinită)

nedesluşit (nedeslușită)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU nedesluşit (nedeslușită)

neexact

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU neexact

neguros (neguroasă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU neguros (neguroasă)

nelămurit (nelămurită)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU nelămurit (nelămurită)

nesigur (nesigură)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU nesigur (nesigură)

nesmintit

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU nesmintit

net (netă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU net (netă)

născătoarea

[ SUBSTANTIV ARTICULAT ]   

   SINONIME PENTRU născătoarea

preacurata

[ SUBSTANTIV ARTICULAT ]   

   SINONIME PENTRU preacurata

preciz

[ ADJECTIV (îNVECHIT) ]   

   SINONIME PENTRU preciz

precizamente

[ ADVERB ]   

   SINONIME PENTRU precizamente

preciziune

[ SUBSTANTIV ]   

   SINONIME PENTRU preciziune

pricestanie

[ SUBSTANTIV (îNVECHIT șI POPULAR) ]   

   SINONIME PENTRU pricestanie

pricestui

[ VERB (îNVECHIT șI POPULAR) ]   

   SINONIME PENTRU pricestui

prisne

[ ADJECTIV INVARIABIL (îNVECHIT șI REGIONAL) ]   

   SINONIME PENTRU prisne

punctual (punctuală)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU punctual (punctuală)

riguros (riguroasă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU riguros (riguroasă)

sadea

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU sadea

sigur

[ ADVERB ]   

   SINONIME PENTRU sigur

sigur (sigură)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU sigur (sigură)

sine die

[ LOCUțIUNE ADVERBIALă ]   

   SINONIME PENTRU sine die

strâns (strânsă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU strâns (strânsă)

taman

[ ADVERB (POPULAR) ]   

   SINONIME PENTRU taman

telegrafic (telegrafică)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU telegrafic (telegrafică)

textual (textuală)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU textual (textuală)

tocmai

[ ADVERB ]   

   SINONIME PENTRU tocmai

tremurat (tremurată)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU tremurat (tremurată)

vag (vagă)

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU vag (vagă)

Ştiinţific

[ ADJECTIV ]   

   SINONIME PENTRU Ştiinţific